YAYINLAMA Wednesday, July 31, 2013, 1:41 PM icinde LAKTO ÖNEMLİ BİLGİLER

Please Read Downward For English

LAKTO: meme yangısına bağlı kayıpları azaltmak elinizde

 

 

Çiftçilerimizin maliyet ve süt fiyatları arasında sıkıştığı zor zamanlarda, kayıplar daha can yakıcı olabilmektedir. Süt hayvancılığında kayıpların başta gelen nedeni meme yangısı (mastitis) ve buna bağlı olarak doğan zararlardır. Bu zararlar, süt kaybı, verimlilik kaybı, verimli ineklerin sürüden zorunlu ayrımı, ilaç ve ek veterinerlik masrafları olarak sayılabilir. 50 sağmallık bir işletmede, bu zararların toplamının 26.500 TL’yi yani inek başına 530 TL’yi bulduğunu hesaplayabiliriz.

Meme yangısının (mastitis) birincil kaynağı, sağım makineleridir. Sağım işlemi gerektiği şekilde gerçekleşmediğinde, hassas yapıdaki meme uçları hasar görmekte ve meme yangısı oluşmaktadır.

Bakteriler barınak ortamında ve sağım ekipmanlarında yoğun miktarda bulunan, hızlı bir şekilde çoğalan ve gözle görülemediğinden dolayı temizlenmesi kolay olmayan mikroplardır. Sağım araçları, toz, yem, su, toprak, hava ve deri yolu ile süte geçmekte, bakteriler için uygun bir çoğalma ortamı sağlayan süt içinde çoğalarak sütün yapısı bozulmaktadır (Arıcı ve Demirci, 2001).

Sağım makinalarının kolay temizlenebilen yapıda olmaları gerekmektedir.

Öte yandan, araştırmalar göstermiştir ki, yüksek verimli inekler, daha düşük verimlilere göre mastitise daha fazla maruz kalmaktadırlar. (e.g. Bunch et al., 1984; Craven, 1991) Bunun sebebi, yüksek verimli hayvanların memelerinin daha hassas olması olarak tahmin edilmektedir. Çiftçinin en değerli hayvanlarını mastitis yüzünden sürüden ayırmak zorunda kaldığı bir gerçektir.

Sağımın en önemli iki unsuru pulsatör ve başlıktır. Pulsatör özellikle meme sağlığı ile doğrudan ilgilidir.

Pulsatörün uygun çalışması, sağlıklı meme ucu ve sağım sırasında yeni enfeksiyon kapılma riskini azaltması bakımından kiritiktir. Eğer meme ucu, vakuma çok uzun maruz kalırsa (ör. Her sağımda 5-10 dakika ve günde 2-3 kez), meme ucunda stres yaratılır, hayvana acı verilir ve kalıcı meme ucu hasarına sebep olunur. Meme ucu hasarı önemlidir çünkü bu mastitis oluşumuna yol açar. Kırmızı, mavi veya mor meme uçları, pulsatörlerin veya vakum sisteminin iyi çalışmadığının göstergesidir. Artan mastitis oranı da pulsator veya vakum seviyesinin uygunsuz olduğunun göstergesidir. (2011, Sandy Costello Ph.D, Milk Quality Pays)

İşte patentli LAKTO elektronik pulsatör, pulsasyonu mükemmel hale getirerek en doğru sağımın yapılmasını sağlar. LAKTO-Puls, sağım süresini kısaltır, kuru sağımı engeller. Makinenin her sağımda hep aynı kalitede sağım yapmasını sağlar.

LAKTO-AK sağım başlığı, optimum hacmi ve kolay temizlenebilen tasarımı ile meme sağlığını garanti eder.

LAKTO Bayisi olmak için lütfen bilgi@lakto.com.tr adresine yazınız.

 

In the hard times when the farmers are squeezed between the cost and milk prices, the losses at the farm can be more painful. One of main causes of the losses at a dairy farm is mastitis and costs related to it. These costs are due to lost milk, lost production, unvoluntary culling of the most productive cows, medicine and extra veterinary costs. In a 50 dairy cow farm, we calculate that these costs reach to 26.500 TL, which is 530 TL per cow.

The main cause of mastitis is milking machinery. When the milking process is not realized properly, the teats which are sensitive tissues, are damaged and mastitis occurs.

Bacteria that are highly existent in barns and milking machinery,  quickly multiplies in number and are hard to clean. They are transfered to milk via milking machinery, dust, feed, water, earth, air and skin and multiplies in milk that enables a suitable surrounding and rottens the milk. (Arıcı ve Demirci, 2001).

Milking machinery must have a design enabling easy cleaning.

On the other hand, research Show that, high yielding dairy cows suffering more often from mastitis than cows with lower milk production records (e.g. Bunch et al., 1984; Craven, 1991) The reason for this is thought to be that the high yielding cows have more sensitive teats. It is a fact that farmers are forced to involuntarily cull their most valuable cows.

The two most important components of milking are pulsator and milking cluster sets. Pulsator especially is directly related to udder health.

Proper pulsator function is critical for maintaining healthy teats and reducing the risk of new infections during milking. If the teat is exposed to vacuum for very long (e.g., 5 to 10 minutes at a time, and 2 or 3 times per day), it stresses the teat, is painful for the cow, and will lead to permanent teat damage. Teat damage is a concern on dairies because it increases the risk of a cow developing mastitis. Red, blue, or purple teats after milking are a signal that pulsators or the vacuum system is malfunctioning. Increased mastitis rates can also be a signal that pulsators and or vacuum level have improper settings. (2011, Sandy Costello Ph.D, Milk Quality Pays)

LAKTO, with its patented electronic pulsator, secures a proper milking by generating a perfect pulsation. LAKTO-Puls, shortens the milking time, elimiates dry milking (milking after milk flow is under a certain amount). It provides a milking done at the same quality each time.

LAKTO-AK milking cluster set, with its optimum volume and easily cleanable design, secures for a healthy udder.

In order to become a LAKTO dealer, please write to info@lakto.com.tr

Yorumlar (0)

yorum yok